Aanwezigheden

 

In de loop van de opleiding wordt van jou verwacht:

 

    • Deelname aan één van onze opleidingen is steeds op basis van vrijwilligheid en op eigen verantwoordelijkheid
    • Je tracht steeds tijdig aanwezig te zijn, indien dit niet lukt, stel je alles in het werk om één van de lesgevers op de hoogte te brengen
    • U dient alle opleidingsdagen gevolgd te hebben om een certificaat in ontvangst te kunnen nemen. Indien u om gegronde redenen een opleidingsdag niet kunt bijwonen, neem dan contact op met de opleidingsverantwoordelijke zodat de mogelijkheden kunnen bekeken worden.

 


Het opleidingsinstituut heeft het recht je te laten stoppen met de opleiding als je de afspraken rond de aanwezigheden niet naleeft.